nazev_cz
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)

PROJEKT

Název projektu: „Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých

Zkratka projektu: IB-KE

Registrační číslo projektu: M00128

Program: „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko-Česká republika 2007-2013“

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Prioritní osa a oblast podpory: Prioritní osa 1 – Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

 • Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Leaderpartner: Úřad dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K_5 a školy K_4, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Rakousko

Další partneři:

 1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice
 2. Vysočina Education
 3. Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Rozpočet projektu: 1.472.778 €

Doba realizace projektu: 1. září 2009 – 31. srpna 2012

Cíle projektu:

Globalizace - Regionalizace – Interkulturní kompetence:

 1. vznik přirozeného prostředí k učení se novému jazyku
 2. vznik multikulturních týmů
 3. výměna nejnovějších vědeckých poznatků o výchově, možnost jejich ověření v praxi
 4. vzájemné hospitace, exkurze a setkávání pedagogů, zástupců zřizovatelů, členů veřejné správy
 5. rozvoj a realizace společného vzdělávání (semináře, konference)
 6. vytvoření výukových materiálů

 

Aktivity projektu:

 1. Informování o projektu a koordinace projektu – pravidelná setkání projektových partnerů za účelem plánování společných aktivit projektu
 2. Publicita. - vytvoření propagačních a učebních materiálů
 3. Partnerstvi MŠ - rozvoj spolupráce mezi mateřskými školami v  pohraničí AT/CZ, výuka českého a německého jazyka – hravou formou v MŠ.
 4. Další vzdělávání pedagogů – celodenní semináře, metodické příručky a učební materiály
 5. Hospitace a exkurse s cílem výměny metod práce a zkušeností.
 6. Setkávání zřizovatelů, starostů, členů veřejné správy, výměna zkušeností s financováním, koncepcemi, výstavbou a údržbou mateřských škol
 7. Doprovodná studie  a metodické publikace – analýza a hodnoceni projektu
 8. Kongresy, setkávání projektových partnerů
 9. Evaluace a udržitelnost

loga