nazev_cz
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)

Ohlédnutí do historie

Jednou z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie a má přispět k překonání nevýhod plynoucích z příhraničních pozic daných oblastí, byl program INTERREG III. Celá jeho jedna část se týkala příhraniční spolupráce.

Jeho realizace byla před vstupem České republiky do EU zkoordinována s programem Phare CBC na základě společného programového dokumentu, který obsahově a do značné míry i procedurálně vymezuje oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Poslední ročník programu Phare CBC byl vyhlášen v dubnu roku 2004 a byl ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko byl na české straně oficiálně vyhlášen 1. července 2004.

Ve školním  roce 2004/2005 se uskutečnily v rámci projektu Interreg III A první pokusy implementovat český jazyk v příhraničních MŠ. Byl to experiment, v němž chyběly rámcové a teoretické vědomosti, proto bylo osvojování cizího jazyka realizováno selektivní formou. Navzdory tomu byly výsledku externí evaluace pozitivní a MŠ vyjádřily přání v projektu pokračovat.

V dalším projektu Interreg III A byl vypracován  didakticko-metodický koncept pro osvojování si cizího jazyka, který byl ověřen v příhraničních MŠ.

Následné exkurze v MŠ v ČR vytvořily základ pro navázání kontaktů, které se mohly stát vhodným východiskem pro vytvoření strukturovanějšího projektu mezi sousedními státy.

loga