nazev_cz
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)

Současnost

Předcházející projekty ukázaly, že osvojování si jazyka obyvatel příhraniční oblasti už v mateřských školách se stává velmi významnou interkulturní složkou nejen v rámci výchovy a vzdělávání dětí, ale že výrazně ovlivňuje i život v rodinách, přispívá k porozumění a sbližování dvou národů, jejich kultur, historie i současného společenského i politického života.

Nový projekt s názvem „Interkultní vzdělávání dětí a dospělých“ byl proto vypracován pro nové příhraniční oblasti a spojil tak 4 regiony – Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

Skupiny lektorek pro český jazyk na rakouské půdě a německý jazyk na české vedou děti v MŠ k osvojování základů cizího jazyka, a to vesměs hravými formami, které děti nevytrhují z jejich  světa her, pohybu a zpěvu, ale obohacují ho o nový pohled, možnost porozumění a dorozumívání se s blízkými sousedy. Jejich práce se tak neomezuje na jazykovou výuku ve školkách, ale zasahuje i všechny další zúčastněné osoby – pedagogické pracovnice a vychovatelky MŠ, rodiny vyučovaných dětí i představitele obce či politické správy. S jazykem tak do blízké oblasti za hranicemi proniká i nové povědomí o tradicích, obyčejích, kultuře a způsobu života sousedního národa. Jak významnou roli pro spolupráci a dobré soužití hraje odbourání předsudků, nedorozumění a neporozumění mentalitě druhých, si v současném světě 21. století umíme představit.

Projekt, který bude završen v srpnu 2012, zahrnuje ale nejenom nenásilné zprostředkování výuky cizího jazyka v MŠ, ale i zvyšování jazykové a odborné úrovně zúčastněných lektorek a dalších pedagogických pracovnic rakouských a českých mateřských škol, formy spolupráce prostřednictvím dvoujazyčných seminářů a setkání, vzájemných hospitací, navázání kontaktů mezi představiteli a pracovníky školek, obcí, …

Měl by tak významně přispět k tomu, aby příhraniční oblasti České republiky a Rakouska byly územím přátelského soužití a spolupráce dvou národů, které se čím dál více poznávají, respektují a vzájemně výhodně spolupracují.

loga